3D-simulering af det logistiske flow

3D-simulering af logistikken
Ved levering af større, komplette anlæg udarbejder vi hos Sealing System ofte en computer-animeret 3D-simulering af det logistiske flow. På baggrund af aktuelle data fra den pågældende produktion, kan vi i realtid se, hvordan det projekterede anlæg vil håndtere de givne mængder og typer af varer og emner.

En lang række muligheder og fordele
Vi får med andre ord visualiseret kapaciteter og evt. flaskehalse, og har dermed mulighed for at optimere løsningen, inden anlægget bliver sat i produktion. Simuleringen er også meget anvendelig, når medarbejderne skal uddannes i at anvende anlægget – og i forbindelse med ændringer eller udvidelser er simulering også et nyttigt værktøj.