CASE STORY: NORTURA – Komplet system til ompakning

Nortura er Norges største kødleverandør, beskæftiger 5.500 medarbejdere og omsætter for 22 milliarder NOK.

Sealing System har udviklet, produceret og installeret et komplet anlæg til ompakning af slagterivarer fra plastkasser til papkasser for forsendelse.

  • Depalletering af plastkasser med robot
  • 6 arbejdsstationer til ompakning til papkasser
  • Anlæg med robotpalletering fra 3 linjer
  • Komplet, automatisk transport- og håndteringssystem
  • Komplet styring til integration af hele anlægget med tilhørende HMI